Implantologia

Nowoczesne implanty zębów w Warszawie

Implant jest tytanową śrubą wprowadzaną w miejsce korzenia brakującego zęba.

Zalety leczenia implantologicznego:
  • Wyglądają, funkcjonują i są odczuwalne jak prawdziwe zęby.
  • Nie wymagają szlifowania zdrowych zębów, aby wykonać koronę lub most.
  • Implanty umieszczone w kości stymulują tkankę kostną i dziąsła, zapewniając atrakcyjny wygląd i zachowując jednocześnie kształt twarzy.
  • Nie wymagają kleju do utrzymania protezy we właściwym miejscu.
  • Eliminują dyskomfort związany z luźnymi protezami.
  • Trwałość i przewidywalność leczenia.

 

Implantologia

Implaty stomatologiczne – Warszawa

Zadaniem implantu jest odtworzenie brakującego pojedynczego zęba, stworzenie filaru dla mostu protetycznego lub zapewnienie stabilizacji ruchomej protezie.
Leczenie implantologiczne przeprowadzane jest w kilku etapach, w odstępach czasowych.

Implantologia Dental HarmonyPierwszy etap - tytanowa śruba implantu wprowadzana jest do kości. Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowy i jest bezbolesny. Po nacięciu dziąsła i przygotowaniu łoża w kości, chirurg wprowadza do kości tytanową śrubę. Czasami implant może zostać wprowadzony bezpośrednio, w miejsce po usuniętym korzeniu zęba. Wówczas w trakcie jednego zabiegu, wykonywana jest atraumatyczna ekstrakcja, oraz natychmiastowa implantacja. Warunkiem jest wystarczająca ilość kości i brak stanu zapalnego. Po wprowadzeniu implantu dziąsło zaszywa się szwami na 7-10 dni. W ciągu kilku miesięcy następuje gojenie kości wokół implantu nazywane osteointegracją.

Drugi etap – w trakcie niewielkiego zabiegu chirurg odsłania górną powierzchnię implantu i zakłada na nią łącznik gojący, kształtujący dziąsło wokół przyszłej szyjki zęba. Po kilkunastu dniach dziąsło jest wygojone a implant gotowy do rozpoczęcia kolejnego etapu.

Trzeci etap - odbudowa protetyczna. W zależności od zaplanowanego leczenia rozpoczyna się odbudowa korony zęba lub elementów utrzymujących most protetyczny, czy też stanowiących podstawę do stabilizacji protez.

  • Implantoprotetyka - możliwe rozwiązania protetyczne:
  • Korona na implancie - uzupełniająca pojedynczy brak zębowy,
  • Mosty protetyczne na implantach - dzięki nim możliwe jest, uzupełnienie większych ilościowo braków zębowych w sytuacji, gdy brak jest naturalnych zębów filarowych
  • Protezy ruchome na implantach - Całkowite i częściowe. Mocowane są różnymi systemami retencyjnymi. Najczęściej wykonuje się protezy całkowite poprawiając ich retencję i stabilizację. Związane jest to z poprawą Quality of life ludzi w podeszłym wieku. Proteza całkowita umieszczona na zaczepach kulowych na implantach wykazuje znacznie lepsze umocowanie i brak ruchomości niż zwykła proteza całkowita. Dzięki temu rozwiązanie jest bardzo komfortową i coraz częściej stosowaną alternatywą dla Pacjentów z bezzębiem. W przypadku protezy dolnej zwykle wystarczające jest wszczepienie 2 implantów.

W wybranych sytuacjach stosuje się jednoetapowe leczenie implantologiczne w trakcie, którego bezpośrednio po wprowadzeniu implantu zakłada się koronę tymczasową, rozpoczynając w ten sposób odbudowę protetyczną.

Sterowana regeneracja kości z użyciem biomateriałów/Przeszczep bloku kostnego:

Czasami w celu umożliwienia wszczepienia implantu konieczne jest zwiększenie ilości kości w miejscu brakującego zęba. W zależności od warunków, uzupełnienie kości przeprowadza się przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego lub w trakcie zabiegu wprowadzania implantu. Wykorzystuje się biomateriały kościotwórcze lub przeszczepy kostne.

Sterowana regeneracja kości – zabieg polega na augmentacji (wypełnieniu) przestrzeni powstałych w miejscu utraty kości przy użyciu materiałów kościozastępczych i/lub kościotwórczych. Część z tych materiałów pełni rolę rusztowania dla odbudowującej się kości pacjenta, pozostała część stymuluje organizm do przeprowadzenia odbudowy kości własnej. Najczęściej stosowane są preparaty kościozastępcze szwajcarskiej firmy Geistlich, pod postacią mikrogranulek kostnych BioOss (rusztowanie dla kości własnej) oraz błon zaporowych BioGide (chroniących obszar gojenia kości od wrastania dziąsła). Zabiegi te wykonywane są u pacjentów z zaawansowaną chorobą przyzębia oraz jako uzupełnienie kości pod implanty stomatologiczne w miejscu po usuniętym zębie. Po wypełnieniu ubytku kości preparatami kościozastępczymi i pokryciu błonami zaporowymi, rana zaopatrywana jest szwami chirurgicznymi na czas od 7 do 14 dni.

Przeszczep bloku kostnego - stosowany jest w klinice stomatologicznej Dental Harmony w mieście Warszawa w przypadku występowania dużych zaników czy defektów kości wyrostka zębodołowego. W sytuacji, gdy grubość kości uniemożliwia postępowanie implantologiczne, wtedy istnieje możliwość odbudowy brakującej tkanki kostnej poprzez przeszczep własnej kości pacjenta. Przeszczepy te mogą pochodzić z różnych źródeł (najczęściej z żuchwy pacjenta).
Dzięki zgodności biologicznej jest to najlepiej tolerowany materiał do wszczepienia, co w znacznym stopniu ogranicza możliwość odrzutu. Zastosowanie tego typu transplantacji wiąże się z dodatkowym cięciem chirurgicznym (wszystko odbywa się na jednej wizycie). W pierwszym etapie zabiegu pobiera się fragment kości (bloku kostnego), w drugim zaś pobrany blok zostaje wszczepiony w miejsce ubytku kości jako implanty stomatologiczne. Rany zaopatrzone są szwami chirurgicznymi.

Sinus lift – podniesienie dna zatoki szczękowej
W niektórych przypadkach utraty zęba bocznego szczęki mała wysokość kości między dziąsłem a zatoką szczękową uniemożliwia procesy standardowe, jak implanty zębów. Konieczne staje się wówczas przeprowadzenie zabiegu Sinus lift (podniesienie dna zatoki szczękowej). Stosuje się wówczas zabieg wypełnienia biomateriałami przestrzeni pomiędzy dnem zatoki a błoną wyściełającą zatokę. Pozwala to na zwiększenie wysokości kości i a implanty zębów mogą być wprowadzone w to miejsce. Warunkiem przeprowadzenia zabiegu są zdrowe zatoki i negatywny wywiad zapalny.Dental Harmony w Warszawie to klinika stomatologiczna oferująca specjalistyczne zabiegi jak implanty stomatologiczne. Warszawa Powiśle jest miejscem, w którym działamy stacjonarnie, oferując naszym klientom staranną opiekę i zaangażowanie, przy takich zabiegach, jak implanty zębów Warszawa.

Zapraszamy wszystkich do skorzystania z naszych usług, nie tylko mieszkańców Warszawy, ale czekamy na Pacjentów z całego kraju i z zagranicy, polecamy bowiem wysoką jakość naszych usług!