Chirurgia stomatologiczna

  • Ekstrakcje (proste, oraz dłutowania)
  • Ekstrakcje zębów zatrzymanych całkowicie i częściowo(8-zębów mądrości, 9, 3-kłów)
  • Odsłanianie zębów zatrzymanych w łuku,
  • Plastyka połączeń z zatoką szczękową
  • Resekcje wierzchołka korzeni,
  • Hemisekcje
  • Przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego
  • Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej
  • Podcinanie wędzidełek
  • Zabiegi usunięcia włókniaków, nadziąślaków, mukoceli, brodawczaków i innych zmian zapalnych błony śluzowej

Zaufany chirurg stomatolog w Warszawie

Ekstrakcja (usunięcie) zęba - Zabieg ekstrakcji wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Po zabiegu lekarz oczyszcza i sprawdza zębodół. W przypadku zębów bardzo zniszczonych, złamanych oraz zębów z zakrzywionymi lub kolbowatymi korzeniami zachodzi czasami konieczność rozszerzenia zabiegu (dłutowanie). Chirurg wykonuje wtedy nacięcie dziąsła, znosi część kości pokrywającej korzenie, a po usunięciu zęba ranę zaopatruje szwami na 7-10 dn

Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego w kości - Zabieg wykonywany jest wtedy, kiedy konieczne jest usunięcie zęba częściowo lub całkowicie zatrzymanego (ze wskazań ortodontycznych, protetycznych, lub innych – np. próchnica, stan zapalny). Dotyczy to zazwyczaj zatrzymanych zębów 8 (zęby mądrości), 9, oraz zatrzymanych zębów 3 (kłów). W znieczuleniu miejscowym chirurg nacina dziąsło, delikatnie znosi warstwę kości pokrywającą zatrzymany ząb, usuwa ząb w całości lub we fragmentach. Ranę zaszywa.

Odsłanianie zębów zatrzymanych w łuku zębowym – Zabieg wykonywany ze wskazań ortodontycznych, dotyczy zatrzymanych najczęściej 3, 2, 5, w celu założenia zaczepu (zamka), który umożliwi lekarzowi ortodoncie wprowadzenie zęba w zaplanowane miejsce w łuku. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Po nacięciu dziąsła i zniesieniu kości pokrywającej ząb, chirurg przykleja do powierzchni zęba zaczep, do którego przytwierdzony będzie element ściągający ząb.

Plastyka połączenia ustno-zatokowego - Czasami podczas zabiegu usunięcia górnego zęba trzonowego dochodzi do powstania połączenia ustno- zatokowego. Spowodowane jest to morfologią, korzenie niektórych górnych zębów bocznych sięgają do zatoki szczękowej, lub wręcz w nią wrastają. Po usunięciu takich zębów powstaje połączenie między jamą ustną a zatoką szczękową, które musi zostać natychmiast, chirurgicznie zamknięte. Zabieg polega na nacięciu błony śluzowej i zmobilizowaniu jej w taki sposób, aby zamknąć otwór do zatoki powstały po usunięciu zęba. Rana zostaje zaopatrzona szwami na kilkanaście dni. Pacjenta obowiązuje ścisłe przestrzeganie wskazań lekarza.

Resekcja wierzchołka korzenia – Wykonywana jest w celu usunięcia torbieli z okolicy wierzchołka korzenia z zainfekowaną częścią korzenia zęba. Warunkiem zakwalifikowania do resekcji jest przewidywalne osadzenie zęba po zabiegu i prawidłowo wykonane leczenie kanałowe. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym.

Hemisekcja - odcięcie jednego korzenia - Zabieg przeprowadza się w przypadku, kiedy ząb wielokorzeniowy ma jeden korzeń, który nie poddaje się leczeniu kanałowemu lub objęty jest zmianą zapalną nie poddającą się leczeniu. Po rozcięciu zęba usuwa się zniszczony korzeń, pozostawiając zdrowy do dalszego leczenia protetycznego.

Plastyka wyrostka kości szczęk – Polega na korekcie kształtu dziąsła i podpierającej go kości. Wykonuje się ją ze wskazań protetycznych w celu przygotowania pola protetycznego do zabiegów odbudowy. Zabieg chirurgiczny przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym a szwy, które zaopatrują ranę zdejmowane są po kilku dniach.

Plastyka fałdów błony śluzowej – zabieg przeprowadzany u pacjentów, u których na skutek długotrwałego noszenia źle dopasowanych, za luźnych protez doszło do przerostu śluzówki pod protezą. Polega na wycięciu przerosłych fragmentów śluzówki.

Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej – do zabiegu tego kwalifikujemy zęby ze złamaniami ścian pod dziąsłowymi, zęby objęte próchnicą korzenia lub krótkie korony kliniczne (u pacjentów z tzw. uśmiechem dziąsłowym - gummy smile).Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym, polega na wycięciu przerosłego dziąsła i jeśli zachodzi taka potrzeba redukcji kości wyrostka zębodołowego, aby uzyskać na nowo, prawidłowy przebieg korony zęba.

Podcięcie wędzidełka – Zabieg najczęściej wykonywany u dzieci w okresie dorastania. Przerosłe, grube wędzidełka warg, języka oraz niektóre wędzidełka policzków mogą powodować zaburzenia mowy. U osób dorosłych może doprowadzić do: choroby dziąseł, odsłanianie szyjek i korzeni zębów, powstawanie szpar między zębami lub utrudniać użytkowanie protez. W celu eliminacji tych problemów stosuje się zabieg podcinania wędzidełek, lub zmienia ich przebieg. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Czasami wymagane jest założenie szwów i na 7-10 dni.

Chirurgia stomatologiczna i szczękowa w Warszawie

Niektóre choroby, przypadłości, dolegliwości natury dentystycznej, wymagają bardziej radykalnego leczenia poprzez przeprowadzenie mniej lub bardziej inwazyjnych zabiegów. W zależności od stopnia i charakteru schorzenia, nasz chirurg stomatolog stwierdzi czy konieczna jest chirurgia stomatologiczna czy chirurgia szczękowa. Czym różni się chirurgia stomatologiczna od chirurgii szczękowej? W zasadzie zakres obu tych dziedzin jest podobny i w Warszawie tego określenia używa się często zamiennie. Chirurgia stomatologiczna odnosi się do wszystkich zabiegów, wykonywanych w obrębie jamy ustnej. Kojarzy nam się jako poważny i inwazyjny zabieg, ale wcale nie musi tak być. Chirurgia stomatologiczna może się zajmować również drobniejszymi kwestiami, takimi jak podcięcie wędzidełka u dzieci, usunięcie ropnia czy drobnej torbieli. Z kolei chirurgia szczękowa poszerza obszar zainteresowania na całą szczękę i twarz. Chirurg stomatolog w ramach zabiegów chirurgii szczękowej, poza wszystkim tym, co mieści się w ramach chirurgii stomatologicznej, zajmie się na przykład rekonstrukcjami fragmentów kości twarzy po wypadku, lub w celach rekonstrukcyjnych,usunięciem guzów o charakterze nowotworowym. Zatem jedną z najtrudniejszych specjalizacji w ramach stomatologii jest chirurgia szczękowa. Warszawa jest miastem, w którym znajdziemy wielu dobrych specjalistów- należy do nich również nasz chirurg stomatolog. Warszawa oferuje usługi licznych klinik dentystycznych, ale nie każda z nich może się poszczycić takimi fachowcami jak Dental Harmony.

Klinika Dental Harmony oferuje zabiegi w ramach obu dziedzin (chirurgia szczękowa, chirurgia stomatologiczna) przeprowadzane przez najlepszych specjalistów w Warszawie.