Radosław Bartosz

specjalista chirurg szczękowo-twarzowy
lekarz medycyny, lekarz dentysta

implanty, sterowana regeneracja kości i tkanek miękkich,
chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa

Absolwent Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2003 roku oraz I Wydziału Lekarskiego WUM w 2006 roku.

Pracował jako Asystent Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek EACMFS oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. Uczestnik wielu kursów i staży krajowych i zagranicznych.

Przyjmując pacjentów jest wierny zasadzie: "Lecz chorego tak jakbyś sam chciał być leczony". Zajmuje się chirurgią stomatologiczną oraz implantologią w części chirurgicznej (wszczepy implantów, zabiegi odtwórcze kości i tkanek miękkich) i protetycznej (korony, mosty, protezy oparte na implantach).
Zespół Dental Harmony

Małgorzata Skolimowska-Nakoneczna

protetyka, odbudowa zgryzu,
stomatologia estetyczna

Agnieszka Peret

periodontologia

Radosław Bartosz

implantologia
chirurgia szczękowo-twarzowa
i stomatologiczna

Sylwia Orzechowska

ortodoncja

Paulina Piasta-Kiełkiewicz

leczenie kanałowe pod mikroskopem
stomatologia zachowawcza, estetyczna, stomatologia
dziecięca

Sylwia
Kozikowska

leczenie kanałowe pod mikroskopem
stomatologia zachowawcza, estetyczna, dziecięca, protetyka

Julia
Nakoneczna

stomatologia zachowawcza
stomatologia dziecięca

Aleksandra Malczewska

stomatologia zachowawcza, estetyczna, dziecięca

Karolina Mielecka

stomatologia estetyczna
i zachowawcza
protetyka

Ewelina Kurowska

higienistka stomatologiczna

Edyta Rzążewska

higienistka stomatologiczna

Dorota Jabłońska

higienistka stomatologiczna

Ewa Żurkowska

kierownik recepcji
Karolina Radzka

Kamila Kalińska

recepcjonistka
w Dental Harmony