Ewelina Kurowska

Dyplomowana higienistka i asystentka stomatologiczna

Przeprowadza zabiegi profesjonalnej profilaktyki stomatologicznej. Sukcesywnie uczestniczy w szkoleniach, doskonaląc swoje umiejętności. Zdobytą wiedzą o profilaktyce higieny jamy ustnej, dzieli się z pacjentami, przeprowadzając instruktaże.
Asystuje przy specjalistycznych zabiegach stomatologicznych.
Zespół Dental Harmony

Małgorzata Skolimowska-Nakoneczna

protetyka, odbudowa zgryzu,
stomatologia estetyczna

Agnieszka Peret

periodontologia

Radosław Bartosz

implantologia
chirurgia szczękowo-twarzowa
i stomatologiczna

Sylwia Orzechowska

ortodoncja

Karolina Mielecka

stomatologia estetyczna
i zachowawcza
protetyka

Paulina Piasta-Kiełkiewicz

leczenie kanałowe pod mikroskopem
stomatologia zachowawcza, estetyczna, stomatologia
dziecięca

Sylwia Kozikowska

leczenie kanałowe pod mikroskopem
stomatologia zachowawcza, estetyczna, dziecięca, protetyka

Aleksandra Malczewska

stomatologia zachowawcza, estetyczna, dziecięca

Ewelina Kurowska

higienistka stomatologiczna

Edyta Rzążewska

higienistka stomatologiczna

Dorota Jabłońska

higienistka stomatologiczna
Karolina Radzka

Kamila Kalińska

recepcjonistka
w Dental Harmony

Ewa Żurkowska

kierownik recepcji

Julia Nakoneczna

Office Manager