Radosław Bartosz

specjalista chirurg szczękowo-twarzowy
lekarz medycyny, lekarz dentysta

implanty, sterowana regeneracja kości i tkanek miękkich,
chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa

Absolwent Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2003 roku oraz I Wydziału Lekarskiego WUM w 2006 roku.

Pracował jako Asystent Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek EACMFS oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. Uczestnik wielu kursów i staży krajowych i zagranicznych.

Przyjmując pacjentów jest wierny zasadzie: "Lecz chorego tak jakbyś sam chciał być leczony". Zajmuje się chirurgią stomatologiczną oraz implantologią w części chirurgicznej (wszczepy implantów, zabiegi odtwórcze kości i tkanek miękkich) i protetycznej (korony, mosty, protezy oparte na implantach).
Zespół Dental Harmony

Małgorzata Skolimowska-Nakoneczna

Lekarz stomatolog

Agnieszka Peret

Lekarz stomatolog

Radosław Bartosz

Lekarz medycyny, lekarz stomatolog

Sylwia Orzechowska

Lekarz stomatolog

Karolina Mielecka

Lekarz stomatolog

Paulina Piasta-Kiełkiewicz

Lekarz stomatolog

Ewelina Kurowska

Dyplomowana
higienistka stomatologiczna

Edyta Rzążewska

Dyplomowana
higienistka stomatologiczna

Dorota Jabłońska

Dyplomowana higienistka
i asystentka stomatologiczna
Karolina Radzka

Karolina Radzka

Recepcjonistka
w Dental Harmony

Ewa Żurkowska

Recepcjonistka
w Dental Harmony

Julia Nakoneczna

Office Manager