Ewelina Kurowska

Dyplomowana higienistka i asystentka stomatologiczna

Przeprowadza zabiegi profesjonalnej profilaktyki stomatologicznej. Sukcesywnie uczestniczy w szkoleniach, doskonaląc swoje umiejętności. Zdobytą wiedzą o profilaktyce higieny jamy ustnej, dzieli się z pacjentami, przeprowadzając instruktaże.
Asystuje przy specjalistycznych zabiegach stomatologicznych.
Zespół Dental Harmony

Małgorzata Skolimowska-Nakoneczna

Lekarz stomatolog

Agnieszka Peret

Lekarz stomatolog

Radosław Bartosz

Lekarz medycyny, lekarz stomatolog

Sylwia Orzechowska

Lekarz stomatolog

Karolina Mielecka

Lekarz stomatolog

Paulina Piasta-Kiełkiewicz

Lekarz stomatolog

Ewelina Kurowska

Dyplomowana
higienistka stomatologiczna

Edyta Rzążewska

Dyplomowana
higienistka stomatologiczna

Dorota Jabłońska

Dyplomowana higienistka
i asystentka stomatologiczna
Karolina Radzka

Karolina Radzka

Recepcjonistka
w Dental Harmony

Ewa Żurkowska

Recepcjonistka
w Dental Harmony

Julia Nakoneczna

Office Manager