×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

Cennik usług Dental Harmony
Periodontologia

ZABIEG
CENA
Konsultacja periodontologiczna
150 zł
Wizyta kontrolna / leczenie schorzeń błony śluzowej ( za wizytę)
180 zł
Usunięcie zmiany na błonie śluzowej z badaniem histopatologicznym
400 zł
Kiretaż zamknięty  (1 ząb)
150 zł
Kiretaż zamknięty  (1 ćwiartka)
500 zł
Zabieg płatowy (1 ćwiartka)
1000 zł
Zabieg płatowy z materiałem regeneracyjnym (w zależności od użytego materiału)
1500 - 2500 zł
Opróźnienie ropnia przyzębnego, aplikacja leku
150 zł
Płukanie kieszeni dziąsłowej, aplikacja leku
150 zł
Podcięcie wędzidełka ze znieczuleniem
250 zł
Szyna unieruchamiająca Splin - it (1 - 2 zębów)
360 zł
Pokrycie recesji dziąsła techniką płata przesuniętego - za 1 ząb
800 zł
Pokrycie recesji dziąsła techniką przeszczepu łącznotkankowego  - za 1 ząb/ 2 zęby/ 3 zęby
1200/1500/1800 zł
Pobranie przeszczepu łącznotkankowego za 1 ząb / 2-3 zęby
300 / 400 zł
Chirurgiczne wydłużenie korony, ząb jednokorzeniowy / wielokorzeniowy
400 / 500 zł
Pogłębienie przedsionka bez przeszczepu / z przeszczepem
700 / 1500 zł